Protocols Covid-19

Per assistir al retir:
  • Cal no presentar símptomes compatibles amb Covid-19.
  • Cal no haver estat en contacte amb alguna persona diagnosticada de Covid-19.
  • Cal fer-se un test d’antigens el día que es puja al retir.
  • Si algú presenta simptomes durant el retir, se li farà un test d’antigens