Condicions d’excepcionalitat

• El retir es podrà fer presencialment sempre que la situació provocada per Covid-19 ho permeti.

• Si s’ha de reduir el numero de persones que poden assistir presencialment es tindrà en compte l’ordre d’inscripció.

• En cas d’haver d’anul·lar la modalitat presencial, les persones inscrites en aquesta modalitat podran canviar el format de retir online, formalitzant el canvi de modalitat realitzant el pagament tal como s’indica en l’apartat corresponent en aquesta mateixa pàgina.

Protocols Covid-19

Per assistir al retir:
  • Cal no presentar símptomes compatibles amb Covid-19.
  • Cal no haver estat en contacte amb alguna persona diagnosticada de Covid-19.
  • Cal fer-se un test d’antigens el día que es puja al retir.
  • Si algú presenta simptomes durant el retir, se li farà un test d’antigens