Per què «vull» i per a qui?

Solíem tenir una traducció diferent del segon gran vot: «Els desitjos són inesgotables. Votem per extingir-los tots». Una vegada durant una entrevista, un estudiant va demanar al mestre Zen Wu Kwang:

Estudiant: «Els desitjos són inesgotables. Què significa això?»
ZMWK: «Vull!»
Estudiant: «Llavors, com s’extingeixen tots?»
ZMWK: «Vull!»

Comentari: La vida humana és «Vull». Fins i tot dirigir-se cap a l’extinció dels desitjos és un voler o un desig. En sentit estricte, el desig o fins i tot la preferència no és el problema. L’anhel i el desig autocentrat són realment el nucli del problema. Per què «vull» i per qui? Com s’utilitza l’energia del desig d’anar més enllà de jo, mi, meu? Quan tinguis gana, menja; quan algú té gana, dóna’ls menjar.

Mestre zen Wu Kwang

(De L’Escola Kwan Um de Zen)