Els ensenyaments del Mestre Zen Man Gong (part 3)

Què sóc? La necessitat de trobar el teu veritable jo

11. Tot és vertadera naturalesa (gran «Jo»). Si apliques el teu esforç a una altra cosa que no sigui trobar-la, fins i tot l’esforç més petit, és un malbaratament.

12. Tots tenim tres cossos: un cos físic, un cos de karma i un cos dharma. Per a un veritable ésser humà, aquests tres cossos no estan separats, sinó que funcionen com un de sol.

13. Tota acció s’origina en el cos dharma. Com el cos dharma no està separat del cos físic o del cos del karma, tots els fenòmens també estan més enllà de la vida i la mort.

14. El lloc més enllà de la vida i la mort inclou tant als éssers sensibles com als no sensibles. Per tant, ni totes les armes de l’univers podrien destruir la veritable naturalesa de tan sols un bri d’herba.

15. En el nostre món s’ensenya molt sobre com trobar i comprendre la nostra veritable naturalesa. Tots aquests ensenyaments són només sobre la comprensió del petit «jo» des del punt de vista del nostre karma. La nostra veritable naturalesa és inconcebible i està més enllà de la imaginació.

Del llibre, The Teachings of Zen Master Man Gong.