El meu dolor és molt car

En els últims dies de la seva vida, el Mestre Zen Seung Sahn era a l’hospital i patia molt dolor. Dae Kwan Sunim estava amb ell i li va preguntar si ZMSS li donaria el seu dolor.

“No, no, no, no! És suficient que només jo experimenti això. Mai t’ho donaré … només el guardo per a mi!”

Dae Kwan Sunim va insistir, però el Mestre Zen Seung Sahn va dir: “El meu dolor és molt car!”

“Quant, senyor?” ella li va preguntar. “T’ho comprarem”.

“El meu dolor és tan car que no pots comprar!” El mestre zen Seung Sahn respondre.

Dae Kwan Sunim es va recolzar en la seva oïda i va dir: “Llavors, potser vendré el Monestir de Su Bon Zen, aconseguiré molts diners i l’hi donaré. Llavors ens donaràs el teu dolor!”

Hi va haver un moment de silenci.

Dae Kwan Sunim va continuar: “Si et donem tots aquests diners, què faràs amb ells?”

El Mestre Zen Seung Sahn va respondre: “Prenc els teus diners, després llogo un altre centre Zen, ¡i allibero a tots els éssers del sofriment!”

En sentir aquestes paraules, tots es van posar a riure. Després va dir: “Això no és un mal negoci, eh?”