Com entrar a la budeïtat

Un monjo va demanar a un mestre: «M’acabo de fer monjo i m’agradaria saber com entrar a la Budeïtat».

El mestre va dir: «Sents la cascada?»

«Sí que la sento» va respondre el monjo.

El mestre va dir: «Entra allà».

(De l’Escola Kwan Um de Zen)