Mon del moment

Parlar de mons oposats o del món absolut o del món complet és un estil intel·lectual on més explicació, més anàlisi es fa necessari. El Zen només apunta al món del moment, al món d’aquest moment.

Aquest moment és molt important. Té tot en ell. En aquest moment hi ha temps infinit, espai infinit. En aquest moment hi ha la veritat, la vida correcta i el Camí del Bodhisattva. Aquest moment ho té tot. A més, aquest moment no té res. Si aconsegueixes aquest moment, aconsegueixes tot. Aquest és l’ensenyament del budisme zen.

–Mestre zen Seung Sahn