Condicions d’excepcionalitat

• El retir es podrà fer presencialment sempre que la situació provocada per Covid-19 ho permeti.

• Si s’ha de reduir el numero de persones que poden assistir presencialment es tindrà en compte l’ordre d’inscripció.

• En cas d’haver d’anul·lar la modalitat presencial, les persones inscrites en aquesta modalitat podran canviar el format de retir online, formalitzant el canvi de modalitat realitzant el pagament tal como s’indica en l’apartat corresponent en aquesta mateixa pàgina.

Protocols Covid-19

  • Trobareu gel hidroalcohólic a diferents parts del Centre i us animem a portar el vostre per tenir a l’habitació.
  • Utilitzarem mascareta a les àrees comunes quan no es pugui mantenir la distància de seguretat (us la podeu treure quan estigueu a l’exterior, a l’habitació, asseguts en el vostre lloc a la sala Dharma o asseguts per menjar).
  • Cada participant tindrà un zafú, zabuton i llibre de cants per utilitzar durant tot el retir, i es farà servir la mascareta durant els cants (si utilitzeu alguna manta no la torneu a la pila, deixeu-la en el vostre lloc i feu servir la mateixa durant tot el retir).
  • Tant a les habitacions, menjador i sala Dharma, deixarem la distància de seguretat entre llits/cadires/coixins recomanades (1’5 m).