Entries by Barbara Pardo

Direcció clara

Quan la teva direcció és clara, ja està més enllà de tots els contraris. La vida i la mort, possible o impossible, bo o dolent, bé o malament –ja supera tots els contraris.

Connexió universal

Així que practiquem estar presents, practiquem estar en aquest moment, estar disponibles en aquest moment, i comencem a enfilar l’experiència dels moments de presència.

Creu en el teu veritable jo

El millor que un mestre pot donar a un estudiant és que l’estudiant cregui en ell mateix. Per aixó, la gent venía a escoltar el mestre Zen Seung Sahn, i el que obtenía d’ell és no estar aferrat a les seves paraules.

Mon del moment

Parlar de mons oposats o del món absolut o del món complet és un estil intel·lectual on més explicació, més anàlisi es fa necessari. El Zen només apunta al món del moment, al món d’aquest moment.